Flisa AIL

Årshjul fotball yngres

Årshjul fotball yngres
Her kan du se oppgaver og tidspunkter som styret jobber etter.

Årshjul og aktivitetsplan for

Flisa AIL fotball yngres avdeling

Måned og aktivitet

Ansvarlig

Utført

JANUAR:

 • Trener- og laglederforum:
  • Status antall lag for sesongen og trenere/lagledere
  • Sportslig plan.
  • S2S – opplæring/innføring i bruk.
  • Utdanningsmuligheter/trenerkurs/fotballskole.
  • Kartlegge behov for nytt utstyr.
  • Treningstider.
  • Økonomiske rammer for sportslig aktivitet i sesongen.
  • Cuper/turneringer Flisa AIL skal delta på i sesongen – lagene selv ansvarlig for å melde på.
  • Signere trenerkontrakter.
  • Sørge for politiattester for alle trenere, lagledere, foreldrekontakter.
 • Starte forberedelser til årsmøtet i mars:
  • Nye styremedlemmer? Styret må rekruttere
  • Forberede budsjett.
  • Evaluere og oppdatere ansvarsområder og årshjul for fotball yngres.
 • Sende invitasjon til innendørsturnering siste helga i mars, påmeldingsfrist 1. mars. Skal vi ha egen cupgruppe??
 • Sjekk at reservasjon av Åsneshallen og Bjørkheim er ok ift innendørsturnering siste helga i mars, FlisaCup første helga i juni og fotballskole i juni.
 • Klubbkveld med Intersport så fort som mulig.
 • Påmelding av lag til serien. Sjekk frister på http://www.fotball.no/Kretser/indre_ostland/
 • Sørge for avtale med dommerkontakter for dommeroppsett og oppfølging.

FEBRUAR:

 • Invitere til og arrangere klubbdommerkurs i samarbeid med IØFK – kontakt Erik Helgesen
 • Invitasjon til innendørsturnering siste helga i mars, purring.
 • Trenerkontrakter – siste frist.
 • Fotballstyret har ryddedugnad i alt utstyret. Komplettering av utstyr til lagene. Husk legekoffert.  Isposer hentes hentes på kontoret. To matchballer per lag. Det skal IKKE spillernavn på draktsettene (viktig med gjenbruk).
 • Sende invitasjon til nye, unge spillere – ikke til Jara og Sønsterud.
 • FlisaCup:
  • Sende ut info til alle foreldre ift dugnad. (Håndteres av FlisaCup-komiteen, må videresendes ved bruk av S2S)
 • Fotballskole:
  • Møte med Flisa fotball om samarbeid for cupen.
  • Avklare dato.
  • Reservere rom på Victoria for aktuell helg.

MARS:

 • Inndendørsturnering:
  • Sjekke påmeldingsstatus, sørge for “etterfylling” av lag.
  • Lage kampoppsett.
  • Arrangere turnering siste helga i mars.
 • Årsmøte i Flisa AIL – og fotball yngres.
  • Skrive årsrapport fra gruppa.
  • Konstituere nytt styre.
 • Foreldremøte med alle lag.
 • Melde på lag til Flisa Cup – purre alle lagledere.
 • Lagledere må oppdatere spiller-/foreldrelister i S2S/Treningsøkta.no innen 31. mars.
 • Sende ut invitasjon til fotballskole.
 • Avtale klubbkveld med Intersport.
   

APRIL:

 • Påmelding av lag til serien – sjekk at alt er OK - kontakt kontoret.
 • Påmelding av 5’er og 7’er-lag til Faaberg-turneringen. Se www.faabergfotball.no.
 • Påmelding av Guttelag/Jentelag (G/J16) til Norway Cup innen 15. april.
 • FlisaCup:
  • Sende ut info til alle foreldre ift dugnad. (Håndteres av FlisaCup-komiteen, må videresendes ved bruk av S2S)
 • Fotografering av alle lagene med trenere/lagledere for bruk på hjemmeside og eventuelt kampprogram i samarbeid med A-laget.
 • Fordeling av klubbdommere til vårsesongen.

MAI:

 • Start med salg av Billotteri.
 • Aktivitetsgebyr for sesongen.
 • Medlemskontigent.
 • Dugnadsliste for FlisaCup – lages av FlisaCup-komiteen.
 • Dugnadsliste for Fotballskole – lages av fotball yngres.

JUNI:

 • Arrangere FlisaCup i håndball/fotball første helga i juni, stille dugnadsmannskap.
 • Arrangere fotballskole tredje helga i juni.
 • Søke treningstider i gymsal på barne- og ungdomsskoler. Konferer med håndball, idrettsskolen og turn så ikke det kolliderer.
 • Søke om leie av Åsneshallen til innendørsturnering siste helga i mars, til FlisaCup første helga i juni.
 • Søke om leie av Bjørkheim til innendørsturnering siste helga i mars, til FlisaCup første helga i juni og til fotballskole tredje helga i juni.
 • Påmelding av lag til høstserien. Sjekk frister på http://www.fotball.no/Kretser/indre_ostland/
 • Salg av Billotteri.
 • Dugnad på stand for klubben Solør-mart’n.

JULI:

 • .

AUGUST:

 • Møte med samarbeidsklubber ift neste sesong.
 • Guttelaget deltar på Norway Cup.
 • Småguttelag deltar på Grueturneringen siste helga i august.
 • Yngre lag deltar på Faaberg-turneringen siste helga før skolestart.
 • Trenerforum – obligatorisk for alle trenere og lagledere.
  • Status etter første halvdel av sesongen.
 • Møte med Flisa fotball mtp hospitering og mottak av juniorer neste sesong.
 • Samling med klubbdommere for “oppfrisking” og gjennomgang av våren ift evalueringsskjema.
 • Fordeling av klubbdommere til høstsesongen.

SEPTEMBER:

 • Møte med alle trenere enkeltvis ift sondering mot neste sesong.
 • Ønsker om treningstider i vinterhalvåret leveres til kontoret. NB! MÅ samkjøres med idrettsskolen!

OKTOBER:

 • Evaluering av sesongen med styret og alle trenerne.
 • Alle lag leverer “årsrapport” der følgende fakta skal med: Antall treninger, kamper og cuper, endringer i spillerstall gjennom sesongen, “råd og tips” til de som skal ha aldersgruppa neste år.
 • G/J14 og G/J16 kan kåre årets spiller og toppscorer.
 • Salg av Statoil-koppen for kommende år.

NOVEMBER:

 • Trenerkontraktene for neste sesong må være klare – selvsagt i henhold til sportslig plan.
 • Salg av Statoil-koppen for kommende år.

 

DESEMBER:

 • Salg av Statoil-koppen for kommende år.

 

 

 

 

Flisa Allianseidrettslag. Stiftet 1913. Org.nr.: 971 294 833

Postadresse: Postboks 139, 2271 Flisa  Besøksadresse: Idrettsveien 24 2270 Flisa

Telefon: 941 44 103 Kontonummer: 1917.07.24537

Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nettsider sendes til post@flisa-ail.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift