Flisa AIL

Gjeldende satser

Gjeldende satser
Både medlemskontingent og aktivitetsgebyr

Årsmøtet i Flisa AIL behandlet og vedtok 14. mars 2018 følgende saker for satser for 2018:

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

               Forslag til vedtak: Medlemskap i Flisa Allianseidrettslag for 2018-2019:

Familiemedlemskap: kr. 500,-

Aktive medlemmer: kr. 300,-

Støttemedlemskap: kr. 100,- (minimum)

Alle utøvere, trenere, lagledere og tillitsvalgte i Flisa AIL må være medlemmer i Flisa AIL.

Styret i Flisa AIL gis fullmakt til å betale medlemskontigent for trenere, lagledere og styremedlemmer.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

Sak 12: Fastsette aktivitetsgebyr/treningsavgift

               Forslag til vedtak: Satser for aktivitetsgebyr for 2018-2019:

Idrettsskolen (gjelder kun idrettsskolen) – kr. 600,-

Turn, håndball og fotball:
Aldersgruppene til og med 11 år: kr. 1.100,-. *

Aldersgruppen fra det året man fyller 12 år til og med det året man fyller 14 år: kr. 1.600,-.

Aldersgruppen man fyller 15 og 16 år: kr. 2.200,-.

Fra og med det året man fyller 17 år: kr. 2.700,-.

Aktivitetstilbud for «trimgrupper» fastsettes av gruppene i samråd med administrativ leder. Minimum kr. 600,-

* Førsteklassinger kan delta på flere idretter ved å løse aktivitetsgebyr i en særidrett.
 Aktivitetsgebyr faktureres ved oppstart. Gruppene oppfordres til å gi rom for minst tre «prøveøkter» for nye aktive før aktivitetsgebyr faktureres.

Det er ikke anledning å delta i konkurranse eller kamp for Flisa AIL før både medlemskontigent og aktivitetsgebyr er betalt.

 

Treningsavgift

Gruppene/lagene gis mulighet til å benytte ekstra treningsavgift for særskilte kostnader. Dette kan gjelde for leie av treningsfasiliteter etc., samtidig skal man være forsiktig med å skape aktivitet som genererer ekstra kostnader. All bruk av treningsavgift skal faktureres av Flisa AIL.

Målsetningen er at alle barn i Åsnes kommune skal ha mulighet til å delta i Flisa AIL sine aktiviteter sett utfra et økonomisk perspektiv.

Betalingsløsninger

Flisa AIL skal være imøtekommende for å legge til rette for at aktivitetsgebyr kan deles opp dersom noen har behov for det.

Styret gis fullmakt til å justere treningsavgifter i samarbeidslag.

               Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Flisa Allianseidrettslag. Stiftet 1913. Org.nr.: 971 294 833

Postadresse: Postboks 139, 2271 Flisa  Besøksadresse: Idrettsveien 24 2270 Flisa

Telefon: 941 44 103 Kontonummer: 1917.07.24537

Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nettsider sendes til post@flisa-ail.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift