Flisa AIL

Medlem i Flisa AIL

Medlem i Flisa AIL

Årsmøtet i Flisa AIL vedtok disse satsene for 2018-2019 på årsmøtet 14. mars 2018: 

Medlemsskap:

Familiemedlemskap: kr. 500,-

Aktive medlemmer: kr. 300,-

Støttemedlemskap: kr. 100,- (minimum)

Alle utøvere, trenere, lagledere og tillitsvalgte i Flisa AIL må være medlemmer i Flisa AIL.

Styret i Flisa AIL gis fullmakt til å betale medlemskontigent for trenere, lagledere og styremedlemmer.

Styret oppfordrer medlemmene til å hjelpe til med å rekruttere flere medlemmer til klubben.

Medlemskontigent betales inn til følgende kontonummer: 1822.53.41210. Kan også betales via VIPPS til #116277

Alle aktive (fra og med idrettsskolen) MÅ være medlemmer. Det samme gjelder alle som har en funksjon tilknyttet Flisa AIL, trenere, lagledere, oppmenn, styremedlemmer osv.

Vi ønsker oss også mange, mange støttemedlemmer!

Fastsette aktivitetsgebyr/treningsavgift

Satser for aktivitetsgebyr for 2018-2019:

Idrettsskolen (gjelder kun idrettsskolen) – kr. 600,-

Turn, håndball og fotball:

Aldersgruppene til og med 11 år: kr. 1.100,-. *

Aldersgruppen fra det året man fyller 12 år til og med det året man fyller 14 år: kr. 1.600,-.

Aldersgruppen man fyller 15 og 16 år: kr. 2.200,-.

Fra og med det året man fyller 17 år: kr. 2.700,-.

Aktivitetstilbud for «trimgrupper» fastsettes av gruppene i samråd med administrativ leder. Minimum kr. 600,-

* Førsteklassinger kan delta på flere idretter ved å løse aktivitetsgebyr i en særidrett.
 Aktivitetsgebyr faktureres ved oppstart. Gruppene oppfordres til å gi rom for minst tre «prøveøkter» for nye aktive før aktivitetsgebyr faktureres.

Det er ikke anledning å delta i konkurranse eller kamp for Flisa AIL før både medlemskontigent og aktivitetsgebyr er betalt.

 

Treningsavgift

Gruppene/lagene gis mulighet til å benytte ekstra treningsavgift for særskilte kostnader. Dette kan gjelde for leie av treningsfasiliteter etc., samtidig skal man være forsiktig med å skape aktivitet som genererer ekstra kostnader. All bruk av treningsavgift skal faktureres av Flisa AIL.

Målsetningen er at alle barn i Åsnes kommune skal ha mulighet til å delta i Flisa AIL sine aktiviteter sett utfra et økonomisk perspektiv.

Betalingsløsninger

Flisa AIL skal være imøtekommende for å legge til rette for at aktivitetsgebyr kan deles opp dersom noen har behov for det.

Styret gis fullmakt til å justere treningsavgifter i samarbeidslag.

 

Flisa Allianseidrettslag. Stiftet 1913. Org.nr.: 971 294 833

Postadresse: Postboks 139, 2271 Flisa  Besøksadresse: Idrettsveien 24 2270 Flisa

Telefon: 941 44 103 Kontonummer: 1917.07.24537

Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nettsider sendes til post@flisa-ail.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift