Fotballforsikringen 2015

Viktig info!

Fotballforsikringen 2015

Gjensidige Forsikring er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen.

All informasjon om Fotballforsikringen finner du på våre hjemmesider http://www.fotballforsikring.no

 

Generelt

 • Fotballforsikringen 2015 gjelder fra og med 1. mars 2015 til og med 29.februar 2016.
 • Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene.
 • All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk.
 • Forsikringsbevis- og vilkår finner du på www.fotballforsikring.no
 • Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen

Forsikring av barn 0-12 år

 • Gjensidige Forsikring er fra 1. januar 2015 Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner på Barneidrettsforsikringen.
 • Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.
 • Barneidrettsforsikringen er nå innlemmet i Skadetelefonen og vilkår- og ytelser er forbedret.
 • Med dette som utgangspunkt er aldersgruppen 0-12 år tatt ut av Fotballforsikringen (fra 1. mars 2015).
 • Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

Lagsforsikring 13-19 år

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.

Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Lagsforsikring senior

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.

Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Faktura for lagsforsikring for påmeldt lag senior blir sendt klubbene via e-post fra NFF i mars måned.

 • Betalingsfrist for lagsforsikring senior er 14 dager.
 • Betales forsikringspremien innen fristen vil spillerne på det aktuelle laget være forsikret med virkning fra 1. mars 2015.
 • Dersom lagforsikringen ikke betales innen betalingsfristen innebærer dette at ingen av spillerne er forsikret, verken på trening eller i kamp.
 • Spillere uten gyldig forsikring har ikke tilgang til Skadetelefonen og vil ikke kunne benytte forsikringen ved skade.

Trener, leder og dommer

Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen.

Utvidet forsikring

Utvidet forsikring kan kjøpes for spillere i alle aldersgrupper og bestilles elektronisk via www.fotballforsikring.no

Norges Fotballforbund ønsker alle klubber, lag og spillere lykke til med årets sesong!

 

Med hilsen

NORGES FOTBALLFORBUND

Stein Pedersen

Fagsjef Forsikringer

Arbeid/mobil:  958 16 722

e-post: stein.pedersen@fotball.no

 

Fotballforsikringen 2015  -  Priser

 

 

Obligatorisk grunnforsikring

Tillegg for frivillig utvidet forsikring

Toppfotballforsikring

Individuell

Pris pr spiller ved tegning

for hele spillertroppen

Tippeligaen

 

 1.600  

2.100    

OBOS ligaen

1.600    

2.100     

Toppserien

1.600    

1.600 

Toppfotballforsikring

Individuell

Pris pr spiller ved tegning

av enkeltspiller

Tippeligaen

1.600    

3.100     

OBOS ligaen

1.600     

3.100     

Toppserien

1.600     

2.600  

SENIORFOTBALLEN (MENN OG KVINNER)

Lagsforsikring

Individuell forsikring

Oddsenligaen

32.000    

1.300  

1. divisjon kvinner

20.000    

1.100   

3. divisjon menn

20.000    

1.100  

4. divisjon menn

17.000    

1.100  

Lavere div - 11-er

10.600   

1.100   

Lavere div - 7-er og 5-er

5.300   

1.100   

UNGDOMSFOTBALL (13 -19 ÅR)

Lagsforsikring

Individuell forsikring

Alle klasser, 11'er, 7'er og 5'er

Gratis

1.000     

BARNEFOTBALL (0 - 13 ÅR)

 

 

Alle klasser

NIFs Barneidrettsforsikring

900     

OLD BOYS/GIRLS

Lagsforsikring

Individuell forsikring

11'er

8.500   

2.000  

7'er og 5'er

6.400   

2.000  

 

 

 

Fotballforsikringen 2015  -  Ytelser

 

BEHANDLINGSGARANTI

 

Grunnforsikring

Utvidet forsikring

Frist for oppstart idrettsutredning

3 virkedager

3 virkedager

Frist for oppstart idrettsbehandling 

90 virkedager

3 Virkedager

 

Idrettsutredning og Idrettsbehandling

Faser

Grunn- og utvidet forsikring

A

Idrettens Skadetelefon - Meld skaden elektronisk

Telefon 02033. kl. 0900-2100 alle dager

 

 

JA

B

Akuttbehandling. (Offentlige egenandeler eller Idrettens legevakt før skaden er meldt)

Akutt *

2 000

C

Idrettsutredning i idrettens behandlernettverk

 

 

Vurdering av fysikalskmedisiner/idrettslege NIMF

(Obligatorisk før videre henvisning)

 

 

 

Utredning *

 

 

4 000

 

Operasjonsutredning - Styrke- og funksjonstest, SFT før operasjon,

Ortose

 

Utredning av spiseforstyrrelser

 

Billeddiagnostikk (MR, CT, ultralyd, røntgen)

D

Idrettsbehandling i Idrettens behandlernettverk

 

 

 

Behandling hos legespesialist, idrettslege NIMF, manuellterapeut, kiropraktor, idrettsfysioterapeut

 

 

Behandling *

 

3 000

 

Operasjon (spesialist i kirurgi) Undersøkelse, kontroll, opptrening, styrke- og funksjonstest SFT, ortose

100 000

 

Behandling av spiseforstyrrelse

10 000

 

Utredning og behandling av sammensatte symptomer

10 000

5

Tannskader

 

50 000

E

Reiseutgifter (Dekker i tillegg reiser for en foresatt for barn)

 

6 000

F

Ansvar

 

3 000 000

EGENANDEL

 

 

 

Gruppe B, C, D, E

Gruppe F

 

1 000

10 000

G

Ulykkesdødsfall

 

 

 

Ved forsikredes død

Utbetales til ektefelle/samboer/samt barn der avdøde var eneforsørger

Utbetales til forsikredes barn under 20 år

 

50 000

150 000

50 000

H

Progressiv invaliditetserstatning forsikringssum kr 300 000

 

 

 

Erstatning ved medisinsk invaliditet 10 % til 50 %

Erstatning ved medisinsk invaliditet 51 % til 100 %  

Medisinsk invaliditet under 10 % gir ikke erstatning. Se vilkår punkt 5.3

 

30 000 – 150 000

 159 000 – 600 000

 

Sponsor

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift