Årsmøte 2019

Årsmøte i Flisa AIL holdes på Bjørkheim onsdag 13. mars. Gruppeårsmøter kl. 18.00 og hovedlaget kl. 19.00. Velkommen! Vedlagt saksdokumenter.

Til medlemmene i Flisa Allianseidrettslag

 

Innkalling til årsmøte i Flisa Alllianseidrettslag

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Flisa Allianseidrettslag.

Årsmøtet avholdes den 13. mars 2018 kl. 19.00 på Bjørkheim, i Idrettsveien 24, 2270 Flisa.

Gruppene avholder sine årsmøter med gjennomgang av årsberetning, regnskap 2018, budsjett 2019 og valg samme dag kl. 18.00.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 3. mars 2019 til thowre@gmail.com. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside, www.flisa-ail.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

 

Flisa, 13. februar 2019

 

Med vennlig hilsen

Styret

 

 

 

 

Sponsor

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift