Alle kan delta!

Visste du - at vi har et så sterkt ønske om at ALLE som vil delta på våre tilbud skal kunne det - uavhengig av økonomi, at vi har opprettet et eget fond? "Alle kan delta" er Flisa AILs eget fond, der man kan søke støtte til aktivitetsgebyr, nødvendig utstyr eller egenandel for å kunne delta med laget på cuper eller turneringer.

Vi har fått de første søknadene til fondet. Vi har fått to drevne og erfarne karer med lang erfaring fra å forvalte legater og fond til å bistå oss med det praktiske rundt slike søknader, og de to - Olav Nordermoen og Ola Inngard Melby - har fått de første søknadene inn nå, sier Tore Huuse Øwre i Flisa AIL. 

Fondet er ikke så stort ennå, men Flisa AIL har fått noen innbetalinger fra privatpersoner, overskuddet fra loppemarkedet i fjor og ikke minst minnegave etter Finn Moseby som gjør at det er midler å fordele ut igjen. 

- Vi håper at flere ser nytten av å kunne ha et slikt fond, og kanskje støtter det med noen kroner. Selv om det fortsatt må sies å være "billig" å drive idrett i Flisa AIL sammenlignet med mange andre steder, så er det ikke tvil om at det å drifte et fotballag eller den andre aktiviteten koster penger, og ikke minst eie og drive et anlegg som også brukes av "alle" utenom de organiserte tilbudene er krevende. Og, det er ikke alle som har økonomisk mulighet til å være med. Uten litt drahjelp vel og merke. Og det er er den drahjelpen vi håper fondet skal kunne utgjøre, slik at enda flere kan være med å ta del i alle de gode sidene med å være med i et idrettslag. Utviklingen, mestringen, samholdet og tilhørigheten, og ikke minst dele idrettsgleden. Det å være med vet vi har langsiktige gode virkninger, sier Øwre. 

Har du, eller kanskje din bedrift, mulighet til å bidra med støtte til fondet. Kontonummeret til kontoen "Alle kan delta" er 1822 84 34619.

Vi gjør alt vi kan for å gi flest mulig gode tilbud og har filosofien; Det er SAMMEN vi LYKKES - er du med oss på dette?

Sponsor

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift